X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Thông tư 120/2021/TT-BTC: Quy định mức thu một số khoản lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi Covid

Đăng bởi: Bộ Tài Chính - Ngày đăng: 06/07/2022 - Lượt xem : 677

Ban hành: 24/12/2021

Hiệu lực: 01/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực