X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Thông tin tài khoản đăng bài

Tên : nguyen nguyen

Hình ảnh :
Thông tin tài khoản
Nội dung khác
nguyen nguyen · 2 tháng trước ·

Doanh nghiệp thương mại Phúc Khang , hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế sau phát sinh (đơn vị tính: đồng). Mua một lô hàng hoá, giá mua chưa ... --đọc thêm--