X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Thông tin tài khoản đăng bài

Tên : Tax Services

Hình ảnh :
Thông tin tài khoản

Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2023 tại TP.HCM

 

1. Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2023 tại TP.HCM

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP.HCM năm 2023 tăng thêm 1 so với hệ số điều chỉnh giá đất năm ... --đọc thêm--

Lưu ý về Thuế cho doanh nghiệp làm về lĩnh vực đào tạo

 

Dich vụ đào tạo đang ngày càng có chỗ đứng lớn mạnh trong nền kinh tế. Với việc mở rộng liên kết, nhu cầu đào tạo của các Doanh nghiệp, việc các công ty Dịch vụ đào tạo ... --đọc thêm--

Từ năm 2022, khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?

 

Thuế thu nhập cá nhân

Nội dung này được Ban Hỗ trợ PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP trả lời như sau:

Căn cứ Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012--đọc thêm--

Mức thuế suất thuế TNCN năm 2023 từ tiền lương, tiền công?

 

Năm 2023, người lao động nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công sẽ phải chịu mức thuế suất bao nhiêu?

Hằng tháng, khi nhận tiền lương, tiền công, người lao động sẽ phải trích nộp một khoản tiền thuế ... --đọc thêm--

Nhiều thách thức khi áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế - IFRS

 

Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trong báo cáo tài chính ngày càng trở nên phổ biến trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam không thể đứng ngoài. Tuy ... --đọc thêm--