X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Quyết định 206/QĐ-BTC năm 2022 triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Đăng bởi: Bộ Tài Chính - Ngày đăng: 15/07/2022 - Lượt xem : 1044

Ban hành: 24/02/2022

Hiệu lực: 24/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực