X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Đăng bởi: Chính Phủ - Ngày đăng: 14/07/2022 - Lượt xem : 585

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: 20/05/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực