X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Nghị định 15/2022/NĐ-CP: Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của quốc hội.

Đăng bởi: Chính Phủ - Ngày đăng: 05/07/2022 - Lượt xem : 596

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: 01/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực