X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

Đăng bởi: Quốc Hội - Ngày đăng: 08/07/2022 - Lượt xem : 1484

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực