X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân và các khoản giảm trừ, như giảm trừ người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh.

Đăng bởi: Sàn kế toán - Ngày đăng: 24/05/2024 - Lượt xem : 890

Ban hành: 28/09/2021

Hiệu lực: 28/09/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực