X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Hướng dẫn cách kê khai các khoản thuế thu nhập cá nhân, các khoản thu nhập ngoài tiền lương tiền công trên HTKK

Đăng bởi: Sàn kế toán - Ngày đăng: 24/05/2024 - Lượt xem : 223

Ban hành: 28/09/2021

Hiệu lực: 28/09/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực