X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

DIỄN ĐÀN HỎI ĐÁP KẾ TOÁN

Tổng hợp các Thông tư, Nghị định về lĩnh vực Xuất nhập khẩu

Ban hành: 31/05/2023

Hiệu lực: 17/07/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 377


Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: 21/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 580

Ban hành: 15/11/2019

Hiệu lực: 01/01/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 491

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: 20/02/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 360

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: 20/02/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 1192

Ban hành: 28/07/2017

Hiệu lực: 11/09/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 902


Biểu mẫu mới cập nhật

Ban hành: 31/05/2023

Hiệu lực: 17/07/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 377


Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: 21/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 580

Ban hành: 15/11/2019

Hiệu lực: 01/01/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 491

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: 20/02/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 360

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: 20/02/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 1192

Ban hành: 28/07/2017

Hiệu lực: 11/09/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 902