X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

DIỄN ĐÀN HỎI ĐÁP KẾ TOÁN

Tổng hợp các Thông tư, Nghị định về Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định và Hàng hoá

Ban hành: 15/08/2023

Hiệu lực: 01/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 300

Ban hành: 23/08/2023

Hiệu lực: 23/08/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 848

Ban hành: 30/10/2022

Hiệu lực: 01/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 782

Ban hành: 08/05/2023

Hiệu lực: 23/06/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 655

Biểu mẫu mới cập nhật

Ban hành: 15/08/2023

Hiệu lực: 01/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 300

Ban hành: 23/08/2023

Hiệu lực: 23/08/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 848

Ban hành: 30/10/2022

Hiệu lực: 01/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 782

Ban hành: 08/05/2023

Hiệu lực: 23/06/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 655