X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Thuế xuất nhập khẩu

Hạch toán thuế GTGT hàng xuất khẩu:

a) Kế toán thuế xuất khẩu phải nộp khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ:

- Trường hợp tách ngay được thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp ... --đọc thêm--

Quy định về hóa đơn của hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Hồ sơ nhập khẩu nên kẹp các chứng từ như sau:

- Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu (nếu do nhà nhập khẩu uỷ thác)

- Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa

- Hóa đơn thương mại do người ... --đọc thêm--

Định khoản phản ánh nghiệp vụ hạch toán hàng nhập khẩu
Khi nhập vật tư, hàng hóa, tài sản cố định:

- Kế toán ghi tổng số tiền đã trả cho người bán (theo tỷ giá giao dịch thực tế) và giá trị vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhập khẩu, bao ... --đọc thêm--


Hồ sơ nhập khẩu nên kẹp các chứng từ như sau:
 
- Tờ khai hải quan và các phụ lục.
- Hợp đồng ngoại (Contract).
- Hoá đơn bên bán (Invoice).
- Các giấy tờ khác của lô hàng như: Chứng nhận xuất sứ, tiêu chuẩn chất lượng ... --đọc thêm--

Mới đây ngày 31/5/2023, Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi và các danh mục hàng hóa và mức thuế theo Nghị định 26/2023/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2023).

Theo đó, những quy định về thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt ... --đọc thêm--