X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Thuế tiêu thụ đặc biệt

Giá làm căn cứ xác định giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa gia công quy định như thế nào?

 

Tại khoản 4, Điều 5, Thông tư số 195/2015/TT-BTC đã được sửa đổi bởi khoản 2, Điều 2 Thông tư số 130/2016/TT-BTChướng dẫn như sau:

 

            Đối với hàng ... --đọc thêm--

Đối với hàng hóa nhập khẩu tại khâu nhập khẩu, giá tính thuế TTĐB được xác định như thế nào?

 

Tại khoản 2, Điều 5 Thông tư số 195/2015/TT-BTC hướng dẫn như sau:

 

Đối với hàng nhập khẩu tại khâu nhập khẩu, giá tính thuế TTĐB được xác định như sau:

 

Giá tính thuế TTĐB ... --đọc thêm--

Khi cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế TTĐB bán hàng qua các cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB xác định như thế nào?

 

Tại điểm a, khoản 1, Điều 5 Thông tư số 195/2015/TT-BTC đã được sửa ... --đọc thêm--

Sẽ có lộ trình tăng thuế TTĐB với rượu, bia, thuốc lá

Ngày 23/4/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 508/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, trong đó, xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng thuế TTĐB đối với các mặt hàng thuốc lá, ... --đọc thêm--

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, Indonesia siết chặt kiểm soát thuốc lá

Nhằm giảm tỷ lệ thanh thiếu niên hút thuốc lá, từ năm 2014 đến nay, hầu như hằng năm, Indonesia đều tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm này.

Indonesia sẽ tăng trung bình 10% ... --đọc thêm--