X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Thuế thu nhập DN

Trường hợp chuyển lỗ khi tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng ngoại tệ (đồng đô la Mỹ).

Trả lời:

  • Cơ sở kinh doanh sau khi đã quyết toán thuế với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau, số lỗ này ... --đọc thêm--

Doanh nghiệp có giao dịch liên kết cần nộp thêm mẫu biểu gì kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN?

Trả lời

            Người nộp thuế là đối tượng áp dụng của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thực hiện kê khai các mẫu theo quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP nộp ... --đọc thêm--

Xem File đính kèm

Những doanh nghiệp được ưu đãi thuế miễn thuế TNDN trong 5 năm, đối với những chi phí phát sinh trong SXKD nhưng DN không khai hoặc không đưa vào chi phí. Doanh nghiệp có vi phạm luật gì không?

Đáp:

Doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh ... --đọc thêm--

Xem File đính kèm

Công ty tôi có mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động với mức 2.5 triệu đồng/tháng/người. Xin hỏi công ty tôi có được tính vào chi phí được trừ cho khoản tiền mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động này không?

  • Trả lời:

Theo quy định tại khoản ... --đọc thêm--

DN tôi có phát sinh chi phí mua vé máy bay cho người lao động đi công tác trong và ngoài nước, xin hỏi hồ sơ hợp lệ để tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN cho khoản chi phí này?

  • Trả lời:

Theo quy định ... --đọc thêm--