X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Thuế thu nhập DN

Sai sót về thuế TNDN phần 3:
Sai sót khi xác định miễn, giảm thuế TNDN
Một số sai sót thường gặp là:

– Kê khai miễn giảm thuế TNDN chưa đúng quy định: điều kiện được ưu đãi, thuế suất ưu đãi, thời gian miễn, giảm thuế. 

Ví dụ 1: Sai ... --đọc thêm--

Chi phí liên quan đến quà tặng cho nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN hay không?

 

trong trường hợp doanh nghiệp phát sinh các khoản chi phí liên quan đến quà tặng cho nhân viên vào các dịp Lễ, Tết,… thì khoản ... --đọc thêm--

Sai sót về thuế TNDN phần 1:
Sai sót về chi phí
Việc xác định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế chưa chính xác như:
– Chi phí không tương ứng với doanh thu tính thuế. Ví dụ: khoản chi ... --đọc thêm--

Sai sót về thuế TNDN phần 1:
Sai sót về doanh thu, thu nhập tính thuế TNDN
– Xác định thiếu doanh thu tính thuế, sai niên độ kế toán về doanh thu tính thuế.

– Ghi nhận chưa đầy đủ doanh thu tính thuế và các khoản thu nhập khác ... --đọc thêm--


- Tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 02/01/2013, Công ty A đăng ký vốn điều lệ là 10 tỷ đồng và cam kết góp đủ vốn ngay khi thành lập.
- Thực tế ngày 02/01/2013, các thành viên mới góp được 6 tỷ đồng, số vốn điều lệ ... --đọc thêm--