X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Thuế thu nhập DN

Toàn bộ các khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế TNCN năm 2022

 

Việc xác định các khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế thu nhập cá nhân sẽ đảm bảo được quyền lợi chính đáng cho người nộp thuế.

Căn cứ Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (được sửa đổi, ... --đọc thêm--

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023

 

Năm 2023, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu? Mức xử phạt đối với doanh nghiệp vi phạm quy định cung cấp thông tin về xác định nghĩa vụ thuế? – Minh Trí (Lạng Sơn).

>> Các ... --đọc thêm--

Các khoản được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN năm 2023

 

1. Các khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN năm 2023

Trừ các khoản chi không được trừ khi tính thuế nêu tại Mục 2 bên dưới, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định ... --đọc thêm--

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn

 

Hoạt động chuyển nhượng vốn có phải kê khai nộp thuế không? Cách xác định thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn như thế nào? Thuế suất thu nhập doanh nghiệp chuyển nhượng vốn là bao nhiêu? Cùng đi ... --đọc thêm--

   Câu hỏi . Chi phí quảng cáo qua Google, Facebook của công ty cần những hồ sơ gì để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

     Trả lời

     Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản chi phí ... --đọc thêm--