X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Thuế thu nhập cá nhân

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực, thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

➤ Công thức tính thuế thu nhập cá nhân:

Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng từng lần x Thuế ... --đọc thêm--

Một số sai sót thường gặp về Thuế TNCN

– Không xác định được đúng đối tượng phải thực hiện khấu trừ thuế.

Ví dụ khi doanh nghiệp ký hợp đồng vụ việc với cá nhân thì khi thanh toán có giá trị trên 2 triệu phải thực hiện khấu trừ 10%. ... --đọc thêm--

Tính toán khấu trừ cho bản thân và người phụ thuộc:
Theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về giảm trừ gia cảnh:
E.1.1) Nếu người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc kinh doanh, tại một thời điểm nhất định ... --đọc thêm--

Tính toán khấu trừ cho bản thân và người phụ thuộc:
Theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về giảm trừ gia cảnh:
E.1.1) Nếu người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc kinh doanh, tại một thời điểm nhất định ... --đọc thêm--

Chị K ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với Công ty A (Đăng ký khấu trừ cá nhân, đóng bảo hiểm xã hội tại đây) với mức lương 18 triệu đồng/tháng.
Ký hợp đồng lao động 1 năm với công ty B với mức lương 15 ... --đọc thêm--