X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là cậu ruột được quy định như thế nào?

Căn cứ vào điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như sau:

g) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

g.4) Đối với các cá ... --đọc thêm--

Năm 2019, người nước ngoài phát sinh thu nhập tại Việt Nam có phải thực hiện quyết toán thuế TNCN không?

Trả lời:

Năm 2019, người nước ngoài đó phải thực hiện quyết toán TNCN nếu:

- Là cá nhân cư trú của Việt Nam, 

- Có số thuế phải nộp thêm hoặc có ... --đọc thêm--

Xem File đính kèm

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN gồm những trường hợp nào?

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2021 – >2022: Đối tượng, trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN; Thời gian làm giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN… Kế toán thuế của Luật VN xin tổng ... --đọc thêm--

Có được đăng ký người phụ thuộc là cậu ruột không?

Căn cứ Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn như ... --đọc thêm--

Thu nhập từ tiền lương, tiền công của các thuyền viên là người Việt Nam có chịu thuế TNCN hay không?

Trả lời:

            Thu nhập từ tiền lương, tiền công của các thuyền viên là người Việt Nam nhận được do làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các ... --đọc thêm--

Xem File đính kèm