X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Thuế tài nguyên

Hỏi:

Căn cứ Thông tư số 152 /2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều về thuế tài nguyên: + Tại Khoản 3, Điều 5, Phần II, quy định về sản lượng tài nguyên tính thuế: Đối với tài nguyên khai thác không bán ra ... --đọc thêm--

 

Thuế tài nguyên là gì? So sánh thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường?

Thuế tài nguyên là gì? Các thuật ngữ pháp lý liên quan dịch theo tiếng Anh? Phương pháp tính thuế? Đối tượng được miễn thuế tài nguyên? So sánh thuế tài nguyên và thuế bảo ... --đọc thêm--

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự ý san lấp mặt bằng và khai thác khoáng sản có phải xin cấp phép khai thác khoáng sản không?.

Trả lời: Căn cứ Khoản 3, Điều 8, Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010 quy định những hành vi bị cấm như sau: “…hoạt động khoáng ... --đọc thêm--

Đối tượng chịu thuế tài nguyên môi bao gồm những gì?

Đối tượng chịu thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 2 Thông tư 152/2015/TT-BTC là các tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền ... --đọc thêm--

Thuế tài nguyên:

  • Là loại thuế gián thu, là số tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho Nhà nước khi khai thác tài nguyên thiên nhiên
  • Khi khai thác tài nguyên thiên nhiên thì có nghĩa vụ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế theo quy định.
  • Riêng ... --đọc thêm--