X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Thuế sử dụng đất

Thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

+ Theo quy định của pháp luật hiện hành thì những người nộp thuế nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của năm chia làm 2 kỳ. Kỳ thứ nhất, thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày ba ... --đọc thêm--

Cách hạch toán thuế đất phi nông nghiệp

 

Thực hiện việc hạch toán thuế đất phi nông nghiệp như sau:

– TK 3336 – thuế tài nguyên: Phản ánh số thuế tài nguyên phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào NSNN.

Xác định số thuế tài nguyên phải nộp tính vào chi ... --đọc thêm--

Công ty được Nhà nước giao đất cho thuê, thời gian 50 năm trả tiền một lần cho suốt thời gian thuê và được cấp sổ đỏ, với mục đích để phân lô bán lại cho các hộ kinh doanh làm xưởng sản xuất và một phần để xây dựng ... --đọc thêm--

Trả lời công văn về việc hướng dẫn hạch toán tiền thuê đất có thời hạn, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2đ, Điều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu ... --đọc thêm--

Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2023 tại TP.HCM

 

1. Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2023 tại TP.HCM

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP.HCM năm 2023 tăng thêm 1 so với hệ số điều chỉnh giá đất năm ... --đọc thêm--