X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Thuế sử dụng đất

Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2023 tại TP.HCM

 

1. Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2023 tại TP.HCM

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP.HCM năm 2023 tăng thêm 1 so với hệ số điều chỉnh giá đất năm ... --đọc thêm--

Căn cứ để xác định hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp gồm các yếu tố nào? Việc xác định tiêu chuẩn các yếu tố của từng hạng đất ra sao?

 

Căn cứ để xác định hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp gồm các yếu tố ... --đọc thêm--

Để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp thì đất nông nghiệp được chia làm mấy hạng? Căn cứ để xác định hạng đất gồm các yếu tố nào?

 

Tính thuế sử dụng đất nông nghiệp thì căn cứ vào đâu?

Theo Điều 5 Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ... --đọc thêm--

Việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình di chuyển đến vùng kinh tế mới được thực hiện trong trường hợp nào?

 

Các hộ di chuyển đến vùng kinh tế mới được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong trường hợp nào?

Căn cứ theo --đọc thêm--

Phải đóng thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời gian bao lâu? Cách tính thuế sử dụng đất nông nghiệp như thế nào

 

Thời gian phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp là bao lâu?

Nội dung này chị có thể tham khảo Điều 16 Luật Thuế sử dụng ... --đọc thêm--