X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Thuế sử dụng đất

Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 1 Nghị quyết 55/2010/QH12 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 28/2016/QH14, cụ thể như sau:

1. Miễn thuế sử dụng ... --đọc thêm--

Căn cứ điểm d và điểm đ khoản 3 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thuế sử dụng đất là loại thuế khai theo năm.

Lưu ý: Người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khai thuế theo năm đối với từng thửa đất và khai tổng hợp đối với đất ... --đọc thêm--

 Cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như thế nào?

        Trả lời:

       Cách tính thuế SDĐPNN trong chu kỳ 2017 - 2021 vẫn thực hiện theo Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, cụ thể :

Số ... --đọc thêm--

Thế nào là đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định, đất lấn, chiếm? Trường hợp đất ở của gia đình có một phần vi phạm lộ giới thì có phải là đất lấn chiếm hay không?

        Trả lời:

        Việc xác định thế ... --đọc thêm--

Tháng 10/2022, trình Quốc hội về Dự án Luật Đất đai sửa đổi

Dự kiến trong tháng 10/2022, dự án Luật Đất đai sửa đổi sẽ được trình lên Quốc hội cho ý kiến.

Tháng 10/2022, trình Quốc hội về Dự án Luật Đất đai sửa đổi

Tháng 10/2022, trình ... --đọc thêm--