X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Thuế môn bài

Các lưu ý về lệ phí môn bài với tổ chức và cá nhân

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức

(Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như doanh nghiệp, hợp tác xã,...)

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1 ... --đọc thêm--

Mức Xử Phạt Nộp Chậm Lệ Phí Môn Bài
Mức xử phạt khi nộp chậm lệ phí môn bài như sau:

- Phạt cảnh cáo đối với trường hợp nộp hồ sơ khai thuế quá hạn từ 01 đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

- Phạt tiền từ 2.000.000 ... --đọc thêm--

Đối Tượng Được Miễn Lệ Phí Môn Bài 2023

Dựa theo Điều 3 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP và điểm c Khoản 1 Điều 1 của Nghị định 22/2020/NĐ-CP, các trường hợp sau đây được miễn lệ phí môn bài là:

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản ... --đọc thêm--

Người nộp thuế đang tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài?

Căn cứ theo Điểm c, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016:

5. Người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan ... --đọc thêm--

Các trường hợp nộp lệ phí môn bài

Trường hợp là doanh nghiệp mới thành lập

– Lúc làm tờ khai lệ phí môn bài 1 lần khi thành lập, ghi: 

  • Nợ 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp (sử dụng TK 6422 nếu theo TT 133).