X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Thuế môn bài


Hướng dẫn hạch toán thuế môn bài theo Thông tư 133, cách hạch toán lệ phí môn bài theo Thông tư 200, cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế môn bài chi tiết như sau:
1, Khi nộp Tờ khai lệ phí môn bài:

- Dựa vào ... --đọc thêm--

Kính gửi cơ quan Thuế, Doanh nghiệp tôi hoạt tạm ngừng kinh doanh từ ngày 09/10/2020 đến ngày 08/10/2021, sau đó doanh nghiệp tiếp tục làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh và đã được sở Kế hoạch - Đầu tư xác nhận vào ngày 07/10/2021, thời gian tạm ngưng ... --đọc thêm--

Xem File đính kèm

Hỏi :Công ty chúng tôi thành lập vào ngày 15/07/2019 với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng và thành lập chi nhánh vào ngày 01/01/2022. Công ty chúng tôi phải nộp thuế môn bài năm 2022 như thế nào?

Trả lời :

Do công ty thành lập vào ngày 15/07/2019 nên công ... --đọc thêm--

Hỏi : Công ty tôi thành lập vào ngày 01/01/2022 thì có phải nộp thuế môn bài năm 2022 không?

Trả lời :

Do công ty thành lập vào ngày 01/03/2022 nên công ty được miễn lệ phí môn bài và chi nhánh của công ty cũng thuộc đối tượng miễn lệ phí môn bài năm ... --đọc thêm--

Tại sao tiền "thuế môn bài" lại đổi tên thành "lệ phí môn bài?

Ngày 25 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã thông qua Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017).

Kế tiếp, ngày 04 tháng 10 năm 2016, ... --đọc thêm--