X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Thuế giá trị gia tăng

Hạch toán thuế GTGT đầu ra phải nộp theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

Kế toán được lựa chọn một trong 2 phương pháp ghi sổ sau:

Phương pháp 1: Tách riêng ngay số thuế GTGT phải nộp khi xuất hóa đơn, thực hiện hạch toán: 

Nợ các TK 111, 112, ... --đọc thêm--

Kê khai hoá đơn bỏ sót: Cần phân biệt 2 trường hợp
 

1, Quy định về xác định thuế GTGT

Tại điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

 

“Điều 12. Khấu trừ thuế giá ... --đọc thêm--

Có phải xuất hóa đơn GTGT đầu ra đối với các chi phí  liên quan đến quà tặng cho nhân viên vào các dịp Lễ, Tết? Hướng dẫn xuất hóa đơn GTGT đầu ra đối với hàng cho, tặng nhân viên.

- Thông thường, vào các dịp Lễ, Tết như: Trung ... --đọc thêm--

Các Sai sót về thuế GTGT P2
Sai sót về thuế GTGT bán ra
– Xác định sai thuế suất thuế GTGT: 

+ Không phân biệt rõ các mặt hàng để áp dụng đúng loại thuế suất.

Trường hợp này thường gặp phải đối với một số mặt hàng như việc trồng ... --đọc thêm--

Hạch toán thuế GTGT của hàng nhập khẩu (TK 33312)

a) Khi nhập khẩu vật tư, hàng hoá, TSCĐ kế toán phản ánh số thuế nhập khẩu phải nộp, tổng số tiền phải thanh toán và giá trị vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhập khẩu (chưa bao gồm thuế GTGT hàng ... --đọc thêm--