X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Thuế bảo vệ môi trường

Nhập khẩu sắt thép từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất thì phải ký quỹ bảo vệ môi trường bao nhiêu?

--đọc thêm--

Đối tượng nào được giảm thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế tài nguyên theo quy định mới nhất?

Căn cứ vào điểm c, điểm d khoản 1 Điều 52 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định đối tượng được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế tài nguyên ... --đọc thêm--

Từ 1-4, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ chính thức được điều chỉnh giảm. Việc này sẽ giúp hạ nhiệt giá xăng, dầu trong nước. Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia, cần xem xét tới các công cụ khác để phối ... --đọc thêm--

Điểm mới thông tư 80/2021/TT-BTC – Quy định về hồ sơ Về khai thuế, tính thuế, nộp thuế bảo vệ môi trường

Tại điều 16 thông tư 80/2021/TT-BTC quy định về việc bổ sung tiêu thức phân bổ số thuế bảo vệ môi trường (BVMT) phải nộp đối với xăng dầu cho từng tỉnh ... --đọc thêm--

Vai trò của thuế bảo vệ môi trường

Thuế bảo vệ môi trường được coi là một trong những công cụ kinh tế mang lại hiệu quả cao; trong quản lý và bảo vệ môi trường. Thuế bảo vệ môi trường được xây dựng trên nguyên tắc người nào sử dụng ... --đọc thêm--