X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Phí, lệ phí khác

Đề xuất giảm 20%-50% phí, lệ phí giao thông vận tải

Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 20%-50% một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhằm hỗ trợ giảm khó khăn cho doanh nghiệp do giá nhiên liệu tăng.

Bộ Tài chính cho biết đã ... --đọc thêm--

Thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan: Tự tin hội nhập, đa dạng hóa nguồn thu ngân sách

 

(TBTCO) - Việc thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do (FTA) đặt ra thách thức đối với nguồn ... --đọc thêm--

Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh thuế suất MFN: Nhiều mặt hàng cùng giảm

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện (lần 2) dự thảo nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) và quyết định của Thủ ... --đọc thêm--

Ngày 03/8/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 48/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. 

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân khi đề nghị khai ... --đọc thêm--

Xem File đính kèm

Phân biệt phí và lệ phí như sau:

Tại Điều 3 Luật phí và lệ phí 2015 có giải thích về phí và lệ phí:

Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn ... --đọc thêm--

Xem File đính kèm