X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Phí, lệ phí khác

 Định khoản hạch toán phí, lệ phí

1. Phản ánh số phí, lệ phí thu được hoặc chắc chắn thu được trong kỳ:

Nợ TK 111, 112: Số phí, lệ phí thực thu được bằng tiền

Nợ TK 1383: Số phí, lệ phí chắc chắn thu được

Có TK 3373

2. Định kỳ, xác định ... --đọc thêm--

 

Các khoản thu từ phí chợ, nếu đơn vị mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước thì được phản ánh vào Tài khoản 3714, không hạch toán vào thu ngân sách Nhà nước theo mục lục ngân sách Nhà nước.

Theo phản ánh của ông Trịnh Phúc (Bình ... --đọc thêm--

Các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ nhà đất

Theo quy định của pháp luật, có những trường hợp cụ thể được miễn lệ phí trước bạ nhà đất, nhưng tóm tắt lại thì có những trường hợp sau:

  • Nhà đất được thừa kế hoặc là quà tặng giữa những ... --đọc thêm--

Ví dụ 1: Ngày 5/12/2022, Doanh nghiệp A tạm ngừng kinh doanh thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/01/2023 – 31/12/2023 tức là trọn năm tài chính hoặc năm dương lịch thì năm 2023 doanh nghiệp A sẽ:

Không phải nộp thuế môn bài năm 2023.
Không phải ... --đọc thêm--

Mức xử phạt khi vi phạm quy định về đăng ký, kê khai, kê khai việc thu, nộp phí và lệ phí:

Thứ nhất,  đối với đăng ký, kê khai chậm thời hạn quy định của pháp luật phí, lệ phí sẽ bị xử phạt hành chính như sau:

+ Phạt cảnh ... --đọc thêm--