X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Kế toán ở doanh nghiệp vận tải

Các loại chi phí trong doanh nghiệp vận tải
CP Nhiên liệu và tất cả các hóa đơn : xăng, dầu, dầu nhờn phục vụ vận chuyển bạn đưa vào TK 621
Tiền lương của lái xe, phụ xe: tiền lương bộ phận bán hàng, văn phòng, quản lý khác….Tiền ... --đọc thêm--

Phương pháp tập hợp chi phí giá thành trong DN Vận Tải
– Chi phí nguyên liệu:
Căn cứ vào số Km xe chạy và định mức tiêu hao nhiên liệu để xác định tổng nhiên liệu tiêu hao
Công Thức: Nhiên liệu tiêu hao = Số km xe chạy ... --đọc thêm--

Cách hạch toán chi phí cầu đường, xăng dầu

Chi phí thuê xe

– Nếu chi phí thuê xe thanh toán theo từng kỳ.

Nợ TK 641, 642, 627,154

Có TK 111, 112, 331

– Nếu thanh toán chi phí thuê xe nhiều kỳ.

Nợ TK 242

Có TK 111, 112, 331

- Định kỳ phân bổ vào ... --đọc thêm--

CÁCH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI DN VẬN TẢI

  1. Mua xăng dầu, nhiên liệu:

Nợ TK 152
Nợ TK 1331
Có TK 111,112,331

  1. Xuất kho nhiên liệu cho xe:

Nợ TK 621 ( nếu QĐ 48 là TK 1541)
Có TK 152.
Trường hợp khoán nhiên liệu cholái xe:
–         Khi ứng tiền cho lái ... --đọc thêm--

  1. Kế toán chi phí KD vận tải gồm:

–         Tiền lương của lái xe, phụ xe.
–         Trích BHXH, BHYT, BHTN trên tiền lương.
–         Nhiên liệu.
–         Vật liệu phụ
–         CP săm lốp
–         CP sửa chữa phương tiện.
–         CP khấu hao phương tiện
–         CP CCDC
–         CP dịch vụ mua ngoài.
–         Các khoản CP khác.

  1. Đối ... --đọc thêm--
đỗ đức hậu 0 xu

Làm Mới COCQ, Sửa COCQ, Làm Catalog sản phẩm, các loại ảnh bị mờ Công chứng dịch thuật các loại giấy tờ zalo: 0334087220

Tặng xu 1 năm trước