X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Kế toán ở doanh nghiệp tổ chức sự kiện

Doanh Nghiệp Làm Tổ Chức Sự Kiện Có Cần Để Ý Đến Thuế Không?

Tổ chức sự kiện là một trong những ngành kinh doanh khá rộng. Ngành này bao gồm nhiều công việc, từ thương mại, đến kết nối với những người nổi tiếng, chuẩn bị , lập kế hoạch,… ... --đọc thêm--

QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN NĂM 2022

Với sự phát triển không ngừng của Khối ngành Dịch vụ trong sự phát triển kinh tế hiện nay, Lĩnh vực Tổ chức sự kiện là lĩnh vực mà các nhà đầu tư và các doanh nghiệp ngày càng ... --đọc thêm--

Kinh nghiệm làm kế toán DN tổ chức sự kiện

Không biết Friend đã từng làm kế toán DN tổ chức sự kiện bao giờ chưa?

Tôi thì đã làm nhiều rồi và thấy nó cũng khá dễ, nhưng với 1 số bạn mới làm thì thấy khá bỡ ngỡ vì chưa ... --đọc thêm--

Kế toán doanh nghiệp vận tải

Kế toán doanh nghiệp vận tải là một công việc tương đối phức tạp, yêu cầu kế toán phải nắm được bản chất hoạt động của doanh nghiệp và vận dụng đầy đủ quy định của pháp luật như khung trích khấu hao, lấy hoá ... --đọc thêm--

Kế toán tại Công ty Tổ chức sự kiện có khó?

 

Kế toán Tổ chức sự kiện, nói cách khác là kế toán mảng dịch vụ và yêu cầu. Mảng này đòi hỏi kế toán phải làm việc chi tiết, tỉ mỉ xây dựng mỗi một sự kiện là tập hợp ... --đọc thêm--