X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Kế toán lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

Từ 1/11, áp dụng hóa đơn điện tử theo văn bản nào?

 

Hỏi :

 Ngày 12/11/2019, công ty bà Lê Thanh Hà (Thanh Hóa) có thông báo phát hành hóa đơn điện tử ký hiệu AA/19E theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 ... --đọc thêm--

Sử dụng hóa đơn điện tử thì phải hủy hóa đơn giấy còn tồn?

--đọc thêm--

Tem, vé có mệnh giá có phải chuyển đổi sang hóa đơn điện tử?

 

Hỏi : 

 Ông Nguyễn Minh Hoàng (Quảng Trị) làm việc tại Ban quản lý chợ. Đơn vị ông là đơn vị sự nghiệp tự chủ tự bảo đảm chi thường xuyên, hiện ... --đọc thêm--

Hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống có phải ghi rõ mặt hàng?

Hỏi : 

Theo phản ánh của bà Cẩm Nhung (Đà Nẵng) hiện nay, một số nơi xuất hoá đơn điện tử tên hàng hoá là “dịch vụ ăn uống” và có đính ... --đọc thêm--

Hướng dẫn cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh

 

Bà Phượng hỏi, người nộp thuế có thể được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh được không?

Chi cục Thuế TP. Nha Trang, Cục ... --đọc thêm--