X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Kế toán lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

Kế toán ở đơn vị nhận Đại lý, bán đúng giá hưởng hoa hồng tại Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
– Khi nhận hàng Đại lý ghi vào Bên Nợ TK 003 “Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi”. Khi xuất bán hoặc trả lại hàng cho bên ... --đọc thêm--

Đặc thù riêng của kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

  • Xăng dầu là một loại hàng hóa đặc biệt, ngoài việc phải trả số tiền cho nhà cung cấp, doanh nghiệp còn phải trả thêm số tiền khác như: chi phí vận chuyển, chi phí bảo quản… do ... --đọc thêm--

Đối với xăng dầu sử dụng nội bộ ở đơn vị thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu: Khi xuất xăng dầu thuộc diện chịu phí xăng dầu sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:
Nợ TK ... --đọc thêm--

Trường hợp bán xăng dầu thông qua các Đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng:
* Kế toán ở đơn vị giao hàng Đại lý: Khi xuất xăng dầu giao cho các Đại lý phải lập phiếu xuất kho hàng gửi bán Đại lý; Căn cứ vào phiếu xuất ... --đọc thêm--

Cách làm báo cáo thuế cây xăng:
Tờ khai thu nộp phí xăng dầu theo mẫu số 01/PHXD ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT- BTC ngày 14/6/2007.
Người nộp thuế phải ghi đầy đủ các thông tin của kỳ kê khai phí xăng dầu (tháng) và các thông tin ... --đọc thêm--