X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Kế toán lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

Quy định lưu trữ hóa đơn điện tử đầu vào

 

Dù sử dụng hóa đơn điện tử hay hóa đơn giấy thì doanh nghiệp đều buộc phải lưu trữ hóa đơn theo quy định của pháp luật về kế toán. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ về quy định lưu ... --đọc thêm--

Quốc hội yêu cầu rà soát quy định thuế chuyển nhượng bất động sản

 

Quốc hội yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật về thuế liên quan đến kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, tăng cường quản lý, chống thất thu thuế.

Chiều 16.6, tại phiên bế mạc, --đọc thêm--

Bộ Tài chính Quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu

 

Ngày 26/10/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 165/2010/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, ... --đọc thêm--

Bộ Tài chính kiến nghị 4 mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu áp dụng trong năm 2023 Theo đó, để đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và mỡ nhờn phù hợp với ... --đọc thêm--
Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp bao gồm: a) Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định ấn định ... --đọc thêm--