X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Kế toán linh vực giáo dục đào tạo

Công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo không chịu thuế GTGT đầu ra. Phần thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ phục vụ cho hoạt động của Công ty có được khấu trừ hay không? Công ty có được làm thủ tục hoàn ... --đọc thêm--

Hướng dẫn phân loại và hạch toán kế toán dịch vụ đào tạo

Hạch toán kế toán dịch vụ đào tạo – Kế toán mảng đào tạo là người lưu lại giấy tờ, sổ sách, chịu trách nhiệm ghi chép, lưu giữ hóa đơn chứng từ…, ... --đọc thêm--

Kế toán công ty dịch vụ giáo dục có gì khác biệt

Khác với các loại hình kinh doanh của các doanh nghiệp khác. Loại hình công ty dịch vụ giáo dục là loại hình kinh doanh đặc biệt. Được nhà nước ưu tiên hỗ trợ đặc biệt về thuế. Chính vì ... --đọc thêm--

Theo thông tư 133 thì việc hạch toán kế toán công ty dịch vụ giáo dục được thực hiện cụ thể như sau:

+ Chi phí nhân công : Lương của giáo viên, giảng viên, cán bộ nhân viên, BHXH, BHYT...

  • Nợ TK 154
  • Có TK 334

+ Chi phí chung: Như các chi ... --đọc thêm--

Công việc kế toán giáo dục

Thực hiện việc kiểm tra chứng từ, hồ sơ một cách chính xác và cập nhật hệ thống, lưu trữ chứng từ để thuận tiện cho việc truy xuất dữ liệu khi cần. Đề xuất giải pháp, hoặc hướng xử lý nếu có vấn đề ... --đọc thêm--