X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Kế toán doanh nghiệp xuất khẩu

Theo qui định hiện hành, tổ chức cấp C/O có quyền từ chối cấp C/O cho người đề nghị cấp C/O trong những trường hợp nào?
TRẢ LỜI:
Thông tư số 07/2006/TT-BTM (17/4/2006) của Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận ... --đọc thêm--

Một doanh nghiệp Việt Nam gửi hàng trong kho ngoại quan, nay doanh nghiệp muốn bán một phần lô hàng cho khách hàng ở Việt Nam có được không? Cần làm những thủ tủc gì để nhập hàng từ kho ngoại quan vào nội địa?
TRẢ LỜI:
Điểm 5.2, phần ... --đọc thêm--

Xem File đính kèm

Hỏi:

Kính gửi Bộ Tài Chính-Tổng cục thuế, Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực thương mại, vừa có hoạt động bán hàng nội địa, vừa có hoạt động bán hàng xuất khẩu. Chúng tôi có phát sinh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không hạch ... --đọc thêm--

Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sẽ tăng 8% so với năm 2022

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023 của ngành Công Thương chỉ rõ, năm 2023, ngành Công Thương đặt ... --đọc thêm--

Công ty đang sử dụng hóa đơn XK, theo quy định mới thì phải chuyển sang sử dụng hóa đơn GTGT nhưng loại hóa đơn GTGT của Công đã đặt in trước đây,đã đăng ký phát hành không có tiếng Anh và thiếu nhiều thông tin như hợp đồng, số ... --đọc thêm--