X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Kế toán doanh nghiệp xuất khẩu

Dịch vụ xuất khẩu bao gồm.

Dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Cơ sở ... --đọc thêm--

Nam Thành Lf 0 xu

cảm ơn

Tặng xu 3 tuần trước

Trường hợp phát sinh các chi phí trong quá trình xuất khẩu, kế toán ghi nhận vào chi phí bán hàng

Nợ TK 641 – ghi tăng chi phí bán hàng theo tỷ giá thực tế

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Nợ TK 635 – Chênh lệch ... --đọc thêm--

Công ty nhập khẩu 1 lô hàng 50 bộ Điều hòa, đơn giá 200 USD/bộ = 10.000 USD, có 3 trường hợp sẽ xảy ra như sau:
 
1. Thanh toán trước toàn bộ số tiền cho nhà cung cấp:
- Ngày 1/10/2018 thanh toán toàn bộ: 10.000 USD (tỷ ... --đọc thêm--

Quy trình hạch toán kế toán hàng nhập khẩu

Căn cứ vào bộ chứng từ nhập khẩu: Hóa đơn thương mại; Phiếu đóng gói Packing list; Đơn đặt hàng; Vận đơn, tờ khai; Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện nhập khẩu.

Cách hạch toán như sau:

Nợ TK 151 - Hàng đi ... --đọc thêm--

Mẫu hóa đơn điện tử xuất khẩu là mẫu hóa đơn nào?

 

Mẫu hóa đơn điện tử xuất khẩu đang sử dụng là mẫu hóa đơn nào? Hóa đơn xuất khẩu được dùng phổ biến trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ... --đọc thêm--