X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Kế toán doanh nghiệp xây dựng

Công việc của kế toán xây dựng phải làm

  • Bước 1: Dự toán công trình.
  • Bước 2: Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến bóc tách nguyên vật liệu, nhân công, khấu hao, bán thầu phụ…
  • Bước 3: Ghi nhận giá trị lũy kế phát sinh, nghiệm thu thanh toán theo giai ... --đọc thêm--

Các lỗi thường gặp khi quyết toán thuế tại công ty xây dựng

Quyết toán thuế là một nghiệp vụ mà kế toán viên tại các doanh nghiệp phải thực hiện. Thực tế, nghiệp vụ quyết toán thuế vốn đã rất phức tạp mà nếu phải thực hiện quyết toán thuế ... --đọc thêm--

Công việc của kế toán xây dựng cần làm những gì, cần chú ý những gì đó là câu hỏi chung của nhiều bạn kế toán. 
1. Khi nhận được hợp đồng xây dựng:
 
- Dựa vào Dự toán phần: BẢNG TỔNG HỢP VẬT LIỆU của  công trình Dựa vào bảng ... --đọc thêm--

 

Hiện tại, Công ty có một số công trình xây dựng thực hiện từ năm trước chuyển sang năm 2022 và công trình xây dựng ký kết tháng 1 năm 2022 áp dụng mức thuế suất GTGT 10%. Tới thời điểm hiện tại, Doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện nghiệm ... --đọc thêm--

Những câu hỏi thường gặp khi làm hồ sơ kế toán xây dựng

1.Chi phí lán trại là gì? Gồm những loại nào?

– Chi phí lán trại thông thường dc quy định 1% trong dự toán. Nó là chi phí để xây dựng nhà tạm cho nhân công ở tạm để ... --đọc thêm--