X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Kế toán doanh nghiệp xây dựng

Nghiệp vụ hạch toán cơ bản của công ty xây dựng
Về Chi phí máy thi công
Chi phí máy thi công bao gồm nhiên liệu, khấu hao máy, lương lái máy,chi phí sửa chữa bảo dưỡng máy.

Về lương lái máy thì các bạn chuẩn bị giấy tờ như phần ... --đọc thêm--

Nghiệp vụ hạch toán cơ bản của công ty xây dựng 
Về Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho công trình
Trước hết cần xét đến thủ tục mua NVL trực tiếp bao gồm:

Hợp đồng mua bán, đơn đặt hàng
Hóa đơn tài chính
Phiếu xuất kho bên bán ... --đọc thêm--

(*) Đối với sản phẩm địa ốc đã được tiêu thụ thuộc dự án đầu tư địa ốc, căn cứ vào chi phí thực tế phát sinh, quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt, bảng phân bổ chi phí, kết toán chi phí trích trước (tiền sử dụng đất, ... --đọc thêm--

Nghiệp vụ hạch toán cơ bản của công ty xây dựng 
Về Chi phí nhân công trực tiếp
Hồ sơ bao gồm:

Hồ sơ lao động
Hợp đồng lao động
Quy chế tiền lương, các QĐ của giám đốc
Các thủ tục liên quan đến thuế TNCN
Bảng chấm công, bảng ... --đọc thêm--

Yếu tố riêng biệt của công ty xây dựng cần chú ý khi hạch toán:
Về cơ bản các nghiệp vụ liên quan đến thu chi, công nợ,… hạch toán đều giống với kế toán thương mại, sản xuất. Điểm khác biệt mấu chốt ở đây đó là cách phải ... --đọc thêm--