X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Kế toán DN công nghệ thông tin

Hướng dẫn cách hạch toán mua phần mềm 
Định khoản
Nợ TK 152, 156
Nợ TK 641, 642... (Thông tư 200)
Nợ TK 6421, 6422... (Thông tư 133)
Nợ TK 133
Có TK 111, 112, 331...
Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nhu cầu sử dụng một số dịch ... --đọc thêm--

Dịch vụ phần mềm có thuộc trường hợp được giảm thuế GTGT không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 21 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng như sau:

Đối tượng không chịu thuế GTGT

...

21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển ... --đọc thêm--

Tạ Bích Thảo 0 xu

Đã không chịu thuế rồi thì làm sao được giảm thuế GTGT nữa

Tặng xu 11 tháng trước

Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thương mại

Trường hợp Giá bán trên hóa đơn GTGT là giá bán đã bao gồm chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

  • Bên bán hạch toán:

Nợ TK 111, 112

Nợ TK 131

Có TK 3331

Sai lầm trong quản lý tài chính doanh nghiệp công nghệ thông tin

Thứ nhất, kế toán mất nhiều thời gian, công sức theo dõi công nợ 

Kế toán mất nhiều thời gian, công sức trong việc theo dõi công nợ của từng nhà cung cấp/ khách hàng theo từng hợp đồng

Thứ ... --đọc thêm--

Tính giá thành sản phẩm

* Đối với các công ty phần mềm thì yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm sẽ được tính từ lương của nhân viên, các chi phí phục vụ cho các công tác thiết kế và các chi phí sản xuất chung như là khấu ... --đọc thêm--

HaLT 0 xu

Bên em có xác định được doanh thu từ 3 dự abs, chi phí 154 thì làm sao để tính được cp dở dang cuối kỳ ạ

Tặng xu 6 tháng trước