X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Kế toán công ty sản xuất bao bì

Nghiệp vụ kế toán trong công ty sản xuất bao bì theo thông tư 133 áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ:

I: Mua Nguyên vật liêu

 

1: Trường hợp NVL trả tiền ngay :

     Nợ TK 152: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng NVL

  ... --đọc thêm--

Hỏi : Tôi có 1 cơ sở sản xuất hàng hóa (bao bì), mức kê khai doanh thu hàng tháng là 40.000.000 VND, tính thuế bằng phương pháp thuế khoán. Tôi muốn hỏi số thuế hàng tháng tôi phải nộp gồm những loại gì và cách tính như thế nào. Xin ... --đọc thêm--

 Hỏi:

- Căn cứ theo Thông tư 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 Bộ Tài chính tại tiết b1, điều 1: “ Trường hợp bao bì sản xuất được bán trực tiếp cho tổ chức, ... --đọc thêm--

1. Đặc thù kế toán giá thành sản xuất bao bì

 

  • Gồm nhiều công đoạn sản xuất
  • Thành phẩm của công đoạn này là nguyên liệu của công đoạn sau
  • Tính giá thành sản phẩm công đoạn cuối
  • Sản phẩm gồm bao bì, giấy
  • Hạch toán với hệ thống tài khoản theo Quyết định 48

2. ... --đọc thêm--

Giải pháp quản lý hiệu quả kế toán doanh nghiệp sản xuất bao bì

Để giải quyết những sai lầm trong quá trình quản lý tài chính – kế toán doanh nghiệp sản xuất bao bì, doanh nghiệp thường thực hiện theo cách thức quản lý bằng quy trình (đối với ... --đọc thêm--