X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Kế toán công ty may mặc

Hỏi:

Kính gửi: Bộ tài chính Công ty tôi chuyên gia công hàng may mặc cho các thương nhân nước ngoài, nguyên liệu và phụ liệu do các thương nhân nước ngoài cung cấp khi sản xuất xong thì chúng tôi xuất trả lại. Tôi muốn hỏi quý bộ như sau: ... --đọc thêm--

Bảng cân đối kế toán của DN may mặc

  • Bảng cân đối kế toán của DN may mặc là một loại Báo cáo tài chính phản ánh tổng quát giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản của một DN may mặc tại một thời điểm (3 tháng, 6 ... --đọc thêm--

Nghiệp vụ kế toán nguyên vật liệu DN May

  • Nghiệp vụ chính của kế toán DN may mặc là theo dõi, tính toán, kiểm tra các nguyên vật liệu sản xuất để đảm bảo quá trình sản xuất luôn diễn ra. Các nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu gồm:
  • Kiểm ... --đọc thêm--

Doanh nghiệp thương mại lĩnh vực may mặc

  • Quản lý kho

+ Quản lý hàng hóa tồn kho đối với các sản phẩm may mặc theo mã quy cách (màu sắc, kích cỡ, ,..)
+ Sản phẩm được phân chia thành nhiều nhóm hàng: mặt hàng mùa đông, mặt hàng mùa hè, ... --đọc thêm--

Quy trình hạch toán công ty may mặc:

Quy trình hạch toán cho công ty sản xuất may sẽ bao gồm các phân đoạn sau:

– Hạch toán trị giá của nguyên vật liệu

– Theo dõi các tập hợp chi phí liên quan đến việc sản xuất và xuất trả các thành ... --đọc thêm--