X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Kế toán công ty bất động sản

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN P2
(1) Phân bổ chi phí Ban quản lý dự án, ghi: 
Nợ TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)
Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.
– Khi ... --đọc thêm--

Huỳnh Minh Đại 0 xu

hướng dẫn sai rồi bạn

Tặng xu 8 tháng trước

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Trường hợp các công trình, hạng mục công trình được phép tự thi công:

– Căn cứ vào kết quả bảng phân bổ vật liệu, nhân công, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản ... --đọc thêm--

Hạch toán kế toán tại doanh nghiệp kinh doanh bất động sản như sau:

(1) Mua nhà xưởng, quyền sử dụng đất, đền bù giải tỏa để được quyền sử dụng đất, chi phí lập dự án khả thi…

Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn
Có TK 331 -Phải trả ... --đọc thêm--

Huỳnh Minh Đại 0 xu

sd 228, 241 là sai rồi

Tặng xu 8 tháng trước

Hạch toán với lĩnh vực mua và bán lại bất động sản
Với hình thức này thì BĐS được coi như là hàng hóa , tuy nhiên lại có cách theo dõi riêng chi tiết vì thông thường khi nhà cung cấp xuất hóa đơn cho công ty bên bạn ... --đọc thêm--

Hạch toán đối với dịch vụ môi giới bất động sản hưởng hoa hồng
Hạch toán doanh thu chi tiết:
Nợ TK 131

Có TK 51131

Có Tk 3331

Chi phí bao gồm:
+ Chi phí Tiền lương nhân viên

Nợ TK 154

Có TK 334

+ Chi phí, tiền  đi lại,  các chi phí liên ... --đọc thêm--