X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Kế toán công ty bất động sản

Xuất hóa đơn chuyển nhượng BĐS và những điều cần biết

 

Xuất hóa đơn chuyển nhượng quyền BĐS có phải chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT)? Nếu không đăng ký ngành nghề kinh doanh liên quan đến chuyển nhượng BĐS, doanh nghiệp có được xuất hóa đơn chuyển nhượng quyền sử ... --đọc thêm--

Khó khăn kế toán trong xử lý, kiểm soát tiền đặt cọc của khách hàng

Hầu như ở trong các công ty bất động sản hiện nay. Chắc chắn sẽ không thể thiếu được việc xử lý các khoản tiền đặt cọc của khách hàng. Hầu như hiện nay tại các ... --đọc thêm--

Công ty môi giới bất động sản phải nộp những loại thuế nào? Ưu đãi về thuế và thời gian miễn thuế đối với công ty môi giới bất động sản?

Hiện nay, các công ty môi giới kinh doanh bất động sản ngày càng nhiều, chính vì vậy các quy định ... --đọc thêm--

Cách hạch toán bất động sản đầu tư - Tài khoản 217 theo TT 200


Cách hạch toán Tài khoản 217 – bất động sản đầu tư Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh số hiện ... --đọc thêm--

Thời điểm xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu khi thu tiền bán bất động sản theo tiến độ ?

 

 Trang chủ Tư vấn Pháp luật Tư vấn luật thuế

  Thứ Bảy, 22/08/2021 - 06:37

Tăng giảm cỡ chữ:  

Thời điểm xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu khi thu tiền ... --đọc thêm--