X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Hóa đơn điện tử

Hỏi:

Kính gửi Bộ Tài chính Công ty chúng tôi có vướng mắc khi thực hiện nghị định 123/2020/NĐ-CP. Xin BTC hỗ trợ, giải đáp. Cụ thể Theo Điều 9.2. Nghị định 123/2020/NĐ-CP, "Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ... --đọc thêm--

Sử dụng hóa đơn điện tử có thời hạn bắt buộc không?

 

Khi nào bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử? Quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử; Lộ trình, đối tượng và thời hạn bắt buộc sử dụng hóa ... --đọc thêm--

Cách nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử 

Cách nộp thông báo phát hành hóa đơn điện từ và nộp hóa đơn mẫu qua mạng như sau: 

Lưu ý chuẩn bị: 

Chữ ký số (Token)

  • Thông báo phát hành hóa đơn bản mềm (XML)
  • Hóa đơn mẫu và Quyết định được sử dụng ... --đọc thêm--

Hủy hóa đơn là gì theo quy định pháp luật? Cơ quan nào có trách nhiệm hướng dẫn quy trình hủy hóa đơn theo Thông tư 78 do Cục Thuế đặt in?

Hỏi : Hủy hóa đơn là gì theo quy định hiện nay của pháp luật? Cơ quan nào có trách ... --đọc thêm--

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử có sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC?

Hướng dẫn xử lý 05 trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót năm 2022 theo Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?

Theo Thông báo 3734/TB-CT năm 2022, Cục ... --đọc thêm--