X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Hóa đơn điện tử

***Một số sai sót về hóa đơn dịch vụ ăn uống, tiếp khách cần tránh:

+ Tên hàng hóa, dịch vụ: “Tiếp khách”. Theo quy định tại Quyết định về mã ngành nghề đăng ký kinh doanh thì không có ngành nghề “Tiếp khách” mà chỉ có “Dịch vụ ăn uống” ... --đọc thêm--

Cách hạch toán đối với trường hợp viết thuế suất thấp hơn quy định

a) Ví dụ cụ thể

Công ty A xuất bán cho Công ty B máy tính xách tay, giá chưa thuế là 30 triệu. Mức thuế suất của mặt hàng này là 10%, nhưng xuất hóa đơn thuế ... --đọc thêm--

Lâm Tuyết Nhung 0 xu

cho e hỏi bt tại sao lại viết thuế suất thấp hơn ạ

Tặng xu 8 tháng trước

Quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trong thị trường nội địa:

- Đối với hàng hóa của cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp nhập khẩu khi bày bán tại các cửa hàng hoặc lưu kho thì phải có Phiếu ... --đọc thêm--

Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót:

- Trường hợp Doanh nghiệp đã chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP có phát hiện hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP có sai sót thì Doanh nghiệp:

Tiền phạt vi phạm hợp đồng có phải xuất hóa đơn?

Theo Công văn số 3529/TCT-CS ngày 22/8/2014 của Tổng cục thuế:

"3/ Về lập chứng từ đối với khoản chi tiền bồi thường vi phạm hợp đồng:
Căn cứ khoản 1, điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC của ... --đọc thêm--