X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Hóa đơn điện tử

74 lỗi về hóa đơn và mức xử phạt kể từ năm 2022

 

Trong năm 2022, những lỗi về hóa đơn nào sẽ bị xử phạt, và mức phạt cụ thể được quy định như thế nào? Ngọc Trang (TP. Hồ Chí Minh).

Căn cứ Nghị định 125/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ ... --đọc thêm--

Câu hỏi:
Khi chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Nghị định 123/2020 từ tháng 11.2021 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, DN cần làm gì?

Trả lời:
Khi chuyển sang áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020 từ tháng 11.2021 theo quyết định của ... --đọc thêm--

Câu hỏi:
Công ty nhận ủy thác xuất khẩu hàng hóa cho một số đơn vị. Trong quá trình xuất khẩu (XK) hàng hóa có phát sinh khoản tiền chi hộ dịch vụ xếp dỡ hàng xuống tàu. Do Công ty đứng tên mở tờ khai XK và trực tiếp ... --đọc thêm--

Câu hỏi:
Những loại hình DN nào được xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) không có mã xác thực của cơ quan Thuế?

Trả lời:

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 12.9.2018 quy định về HĐĐT khi bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ thì những loại ... --đọc thêm--

Câu hỏi:
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12.9.2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Vậy, xin cho biết, chứng từ giấy có được sử dụng để giao dịch thay thế cho hóa đơn điện tử hay không?

Trả lời:

Theo ... --đọc thêm--