X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế - IFRS

Nhiều thách thức khi áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế - IFRS

 

Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trong báo cáo tài chính ngày càng trở nên phổ biến trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam không thể đứng ngoài. Tuy ... --đọc thêm--

Tác động của IFRS đối với báo cáo tài chính

Hội thảo "Tác động của IFRS đối với Báo cáo tài chính" vừa được tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm với các doanh nghiệp Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi áp dụng IFRS vào công tác lập và ... --đọc thêm--

Áp dụng IFRS để tiếp cận thị trường quốc tế

Chuẩn bị cho việc chuyển đổi, áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) là một trong những bước quan trọng nhằm hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới của doanh nghiệp Việt Nam.

Nền tảng ... --đọc thêm--

Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS: Kế toán cần biết gì?

 

1. Tìm hiểu chung về IAS và IFRS

1.1 IAS là gì?

IAS là Chuẩn mực kế toán quốc tế (International Accounting Standards) do Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASC) ban hành. Các chuẩn ... --đọc thêm--

Sự khác biệt giữa GAAP và IFRS là gì?

Các chuẩn mực được sử dụng để chi phối các quy tắc về báo cáo tài chính có thể khác nhau giữa các quốc gia. Tại Hoa Kỳ, các tiêu chuẩn này được nhóm lại theo GAAP (các nguyên tắc kế toán ... --đọc thêm--