X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế - IFRS

Đang khẩn trương soạn thảo thông tư hướng dẫn thể thức áp dụng IFRS

(TBTCO) - Gỡ khó cho doanh nghiệp trong quá trình áp dụng tự nguyện Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), Bộ Tài chính đang khẩn trương soạn thảo thông tư hướng dẫn thể thức áp ... --đọc thêm--

Áp dụng IFRS sẽ trả lại cho doanh nghiệp lớn sự tôn vinh xứng đáng

(TBTCO) - Việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) với 3 lợi ích minh bạch - tính giải trình và hiệu quả kinh tế sẽ trả ... --đọc thêm--

Bộ Tài chính và JICA tổ chức Diễn đàn hợp tác áp dụng IFRS tại Việt Nam lần thứ hai

(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ các đơn vị từ những bước đầu trong quá trình áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam, ngày 25/5, tại ... --đọc thêm--

Tiên phong áp dụng IFRS tại Việt Nam với ngành dịch vụ tài chính

 

Tiên phong áp dụng IFRS tại Việt Nam với ngành dịch vụ tài chính

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Bộ Tài Chính đã ban hành Đề án áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài ... --đọc thêm--

Áp dụng IFRS cho doanh nghiệp hàng tiêu dùng tại Việt Nam – Khác biệt nằm ở đâu?

(TBTCO) - Việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là một bước ngoặt quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh và gia nhập ... --đọc thêm--