X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Cách dùng hàm IF, IFerro, AND, OR kế toán hay dùng lập để bảng KPI

Đăng bởi: Sàn kế toán - Ngày đăng: 08/06/2024 - Lượt xem : 167

Ban hành: 18/10/2021

Hiệu lực: 18/10/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực