X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Cách dùng hàm Date, Day, Month hay dùng để lập bảng lương chấm công

Đăng bởi: Sàn kế toán - Ngày đăng: 04/06/2024 - Lượt xem : 647

Ban hành: 18/10/2021

Hiệu lực: 18/10/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực