X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Cách hạch toán giảm giá hàng bán theo thông tư 200/2014/TT-BTC
Giảm giá ngay khi bán hàng
*** Đối với bên bán:

Khi lập hóa đơn: Giá ghi trên hóa đơn là giá đã giảm
Khi hạch toán: Kế toán phản ánh doanh thu theo giá đã giảm giá (ghi nhận ... --đọc thêm--

Nguyễn Thị Thanh Nhàn 0 xu

Rất hay ạ, em là sinh viên đại học đã tiếp thu thêm kiến thức mà chị chia sẻ ạ

Tặng xu 5 tháng trước