X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Thu liên kết đào tạo khối trung tâm (Học sinh THCS học nghề) trong GDDT
– Nhận tiền do Trường liên kết chuyển: Nợ TK 1121/Có TK 531
– Rút tiền về chi hoạt động: Nợ TK 1111/ Có TK 1121
– Khi chi các hoạt động: Nợ TK 642 ... --đọc thêm--