X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

HƯỚNG DẪN CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 641 - CHI PHÍ BÁN HÀNG
Chi phí bảo hành (BH) sản phẩm hàng hóa

 Trường hợp khách hàng mua hàng có kèm giấy bảo hành sửa chữa, doanh nghiệp cần xác định số dự phòng phải trả về chi phí bảo hành, sửa ... --đọc thêm--