X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

***Một số sai sót về hóa đơn dịch vụ ăn uống, tiếp khách cần tránh:

+ Tên hàng hóa, dịch vụ: “Tiếp khách”. Theo quy định tại Quyết định về mã ngành nghề đăng ký kinh doanh thì không có ngành nghề “Tiếp khách” mà chỉ có “Dịch vụ ăn uống” ... --đọc thêm--