X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN P2
(1) Phân bổ chi phí Ban quản lý dự án, ghi: 
Nợ TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)
Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.
– Khi ... --đọc thêm--

Huỳnh Minh Đại 0 xu

hướng dẫn sai rồi bạn

Tặng xu 9 tháng trước