X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực, thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

➤ Công thức tính thuế thu nhập cá nhân:

Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng từng lần x Thuế ... --đọc thêm--