X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Hạch toán kế toán tại doanh nghiệp kinh doanh bất động sản như sau:

(1) Mua nhà xưởng, quyền sử dụng đất, đền bù giải tỏa để được quyền sử dụng đất, chi phí lập dự án khả thi…

Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn
Có TK 331 -Phải trả ... --đọc thêm--

Huỳnh Minh Đại 0 xu

sd 228, 241 là sai rồi

Tặng xu 9 tháng trước