X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Một số sai sót thường gặp về Thuế TNCN

– Không xác định được đúng đối tượng phải thực hiện khấu trừ thuế.

Ví dụ khi doanh nghiệp ký hợp đồng vụ việc với cá nhân thì khi thanh toán có giá trị trên 2 triệu phải thực hiện khấu trừ 10%. ... --đọc thêm--