X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Doanh nghiệp thương mại ABC hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ và tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ. (Đơn vị tính 1000 đồng)

Đầu kỳ, số dư của một số tài khoản như sau:

– TK 152: 250.000

– TK 156: 1.200.000

Trong quý ... --đọc thêm--

Nguyễn Thị Thanh Nhàn 0 xu

mong chị chia sẻ thêm những dạng bài tập ạ🥹Rất hay và có ích ạ

Tặng xu 5 tháng trước