X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ nhà đất

Theo quy định của pháp luật, có những trường hợp cụ thể được miễn lệ phí trước bạ nhà đất, nhưng tóm tắt lại thì có những trường hợp sau:

  • Nhà đất được thừa kế hoặc là quà tặng giữa những ... --đọc thêm--