X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Dịch vụ phần mềm có thuộc trường hợp được giảm thuế GTGT không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 21 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng như sau:

Đối tượng không chịu thuế GTGT

...

21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển ... --đọc thêm--

Tạ Bích Thảo 0 xu

Đã không chịu thuế rồi thì làm sao được giảm thuế GTGT nữa

Tặng xu 9 tháng trước