X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Mới đây ngày 31/5/2023, Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi và các danh mục hàng hóa và mức thuế theo Nghị định 26/2023/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2023).

Theo đó, những quy định về thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt ... --đọc thêm--