X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Đặc thù riêng của kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

  • Xăng dầu là một loại hàng hóa đặc biệt, ngoài việc phải trả số tiền cho nhà cung cấp, doanh nghiệp còn phải trả thêm số tiền khác như: chi phí vận chuyển, chi phí bảo quản… do ... --đọc thêm--