X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

CÁCH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI DN VẬN TẢI

  1. Mua xăng dầu, nhiên liệu:

Nợ TK 152
Nợ TK 1331
Có TK 111,112,331

  1. Xuất kho nhiên liệu cho xe:

Nợ TK 621 ( nếu QĐ 48 là TK 1541)
Có TK 152.
Trường hợp khoán nhiên liệu cholái xe:
–         Khi ứng tiền cho lái ... --đọc thêm--