X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Tính giá thành sản phẩm

* Đối với các công ty phần mềm thì yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm sẽ được tính từ lương của nhân viên, các chi phí phục vụ cho các công tác thiết kế và các chi phí sản xuất chung như là khấu ... --đọc thêm--

HaLT 0 xu

Bên em có xác định được doanh thu từ 3 dự abs, chi phí 154 thì làm sao để tính được cp dở dang cuối kỳ ạ

Tặng xu 4 tháng trước